Zemní práce – Rekultivace průmyslového areálu Bystřice
– sanace starého průmyslového areálu
– výkop,a instalace nové kanalizace a vodovodu
– kompletní rekonstrukce podlahy v přilehlé stodole
– příprava infrastruktury pro novou halu
– bourací práce, odvoz a uskladnění zeminy a nebezpečného materiálu