Zemní práce

Zemní práce

-  Příprava území, hrubé terénní úpravy,výkopy jam, hloubkové výkopy.
-  Práce ve stísněných podmínkách.
-  Terénní úpravy a modelace zahrad.
-  Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace RD.
-  Ekologická likvidace starých zátěží.
-  Velkoobjemové přesuny zeminy vlastní autodopravou.
-  Bourací práce, demolice budov, včetně jejich vyklizení.
-  Převoz a uskladnění zeminy, odvoz a likvidace bio odpadu.
-  Výstavba okrasných a koupacích jezírek či potoků.