Zemní práce – výstavba studny
– výkop, doprava materiálu
– odborná instalace skruží
– úprava staveniště