Zemní práce v těžko přístupném terénu
– návrh, realizace, odvoz zeminy
– výstavba přístupové cesty k nemovitosti