Zahradnické práce – realizace okrasné skalky Praha východ
– odtěžení a uložení přebytečné zeminy
– výstavba opěrné kamenné zdi
– výsadba okrasných dřevin