Úprava zahrady ve svahu – Votice
– výstavba kamenné zíďky
– úprava svahu
– výsadba okrasné zeleně