Rozšíření zahrady Týnec n. S.

– odtěžení zeminy
– výstavba opěrné zdi a dřevěné terasy
– úprava okolního terénu
– pokládka kobercového trávníku
– rekultivace okolních záhonů